Rasstandard för pinscher

FCI-Standard 2007-04-18; tyska

SKKs Standardkommitté 2007-06-13,

ändrad 2008-08-26

Bakgrund/ändamål

Den släthåriga pinschern representerar en mycket gammal ras

som redan 1880 var omnämnd i den tyska hundstamboken. Den

har samma förfäder som schnauzern, vilken man också kallade

strävhårig pinscher. Den släthåriga pinschern skilde sig från början

med sin färg och korta päls från den strävhåriga varianten. De flesta

av dem var svarta med ljusröd tanteckning, enfärgade i bruntoner

till röd, peppar- och saltfärgade eller enfärgat blågrå till svarta.

Helhetsintryck

Pinschern är en släthårig, medelstor hund med stolt hållning och

flytande linjer, elegant och kvadratiskt byggd. Den är kraftig som

schnauzern. Dess välutvecklade muskulatur framträder särkilt

tydligt i rörelse under den släta pälsen.

Viktiga måttförhållanden

Pinschern skall vara så kvadratisk som möjligt.

Huvudets hela längd (från nosspets till nackknöl) skall motsvara

hälften av ryggens längd (från manke till svansansättning).

Uppförande/karaktär

Pinschern är livlig, temperamentsfull, självsäker och balanserad.

Detta parat med klokhet och uthållighet gör den till en trevlig

familje-, vakt- och sällskapshund.

Huvud

Skallparti

Skallpartiet skall vara kraftigt och långsträckt utan starkt framträdande

nackknöl. Pannan skall vara flat och löpa parallellt med

nosryggen.

Stop

Stopet skall vara lätt, men ändå tydligt markerat.

Nostryffel

Nostryffeln skall vara välutvecklad och den skall alltid vara svart.

Nosparti

Nospartiet skall sluta i en trubbig kil. Nosryggen skall vara rak.

Läppar

Läpparna skall vara svarta, strama och sluta tätt intill käkarna.

Mungiporna skall vara strama.

Käkar/tänder

Under- och överkäkarna skall vara kraftiga. Det fulltaliga saxbettet

skall vara kraftigt med rent vita tänder. Tuggmuskulaturen skall

vara kraftigt utvecklad utan störande kindbildning.

Ögon

Ögonen skall vara mörka och ovala. Ögonkanterna skall vara

svarta och åtliggande.

Öron

Hängöronen skall vara högt ansatta och vikta. De skall vara Vformade

och öronens inre kant skall ligga mot kinderna och

vara riktade framåt mot tinningarna. Öronvikningen skall vara

parallell och inte ligga ovanför skallens plan.

Hals

Halsen skall vara ädelt böjd och inte för kort. Den skall harmoniskt

och jämnt övergå i manken. Halsen skall vara torr utan löst

halsskinn eller hakpåse. Halshuden skall vara stram och utan

rynkor.

Kropp

Rygglinje

Rygglinjen skall från manken slutta något bakåt.

Manke

Manken skall utgöra överlinjens högsta punkt.

Rygg

Ryggen skall vara kraftig, kort och stram.

Länd

Ländpartiet skall vara kort, kraftigt och djupt. Avståndet från

sista revbenet till höften skall vara kort, varvid hunden verkar

kompakt.

Kors

Korset skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svansansättningen.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara måttligt bred, vara oval i genomskärning

och nå till armbågarna. Förbröstet skall vara markant utvecklat

genom bröstbensknappen.

Underlinje

Flankerna skall inte vara överdrivet uppdragna utan bilda en

vackert böjd linje.

Svans

Svansen skall vara naturlig (okuperad). En svans som är formad

som en sabel eller skära eftersträvas.

Extremiteter

Framställ

Framstället skall framifrån sett vara kraftigt, rakt och inte trångt

ställt. Underarmarna skall sedda från sidan vara raka.

Skulderblad

Skulderbladen skall ligga fast an mot bröstkorgen. Skuldrorna

skall vara väl musklade på bägge sidor om skulderbladen och nå

över bröstkotornas taggutskott. De skall vara så snedställda som

möjligt och väl tillbakalagda. Vinkeln mot horisontallinjen skall

vara ca 50 grader.

Överarm

Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen. De skall vara kraftiga

och muskulösa. De skall vara vinklade ca 95-105 grader mot

skulderbladen.

Armbåge

Armbågarna skall ligga korrekt an och varken vara utåt- eller

inåtvridna.

Underarm

Underarmarna skall vara kraftigt utvecklade och väl musklade.

Sedda framifrån och från sidorna skall de vara fullkomligt raka.

Handlovarna skall vara kraftiga och stadiga.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara kraftiga och något fjädrande. Sedda

framifrån skall de vara lodräta, sedda från sidan skall de vara något

snedställda.

Framtassar

Framtassarna skall vara korta och runda med välvda och tätt intill

varandra liggande tår (kattfötter). Trampdynorna skall vara hårda.

Klorna skall vara korta, svarta och kraftiga.

Bakställ

Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda. Sedda bakifrån

skall de vara parallella och inte trångt ställda.

Lår

Låren skall vara måttligt långa. De skall vara breda med kraftig

muskulatur.

Knäled

Knäna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.

Underben

Underbenen skall vara långa, kraftiga, seniga och övergå i kraftfulla

hasor.

Has

Hasorna skall vara utpräglat vinklade, kraftiga och stabila samt

varken vara inåt- eller utåtriktade.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara lodrätt ställda.

Baktassar

Baktassarna skall vara något längre än framtassarna. De skall

ha välvda och tätt intill varandra liggande tår. Klorna skall vara

korta och svarta.

Rörelser

Pinschern är en travare. Ryggen skall förbli fast och relativt stadig

i rörelse. Rörelserna skall vara harmoniska, säkra, kraftfulla, fria

och marktäckande. Typiskt trav har god steglängd, är avspänt och

flytande med kraftigt påskjut och fria frambensrörelser.

Hud

Huden skall ligga stram på hela kroppen.

Päls

Pälsstruktur

Pälsen skall vara kort och tät. Den skall ligga slätt intill kroppen

och vara glänsande. Det får inte finnas några kala ställen.

Färg

Enfärgat:

Hjortröd, rödbrun till mörkrödbrun.

Svart med tanteckning:

Lacksvart päls med röda eller rostbruna tecken. Eftersträvansvärt

är så mörka, djupa och skarpt avgränsade tecken som möjligt.

Tecknen skall finnas över ögonen, på halsens undersida, mellanhänderna,

tassarna, insidan av bakbenen och under svansen. Det

skall finnas två likadana, klart avgränsade trekanter i bringan.

Storlek/vikt

Mankhöjd

Hanhundar och tikar: 45-50 cm

Vikt

Hanhundar och tikar: 14-20 kg

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande

till graden av avvikelse.

- grov eller tunn, låg- eller högställd

- grov eller rund skalle

- pannrynkor

- kort, spetsigt eller smalt nosparti

- tångbett

- ljusa ögon; för små eller för stora ögon

- lågt ansatta eller mycket långa, olikt burna öron

- starkt framträdande kindmuskulatur

- hakpåse

- för lång, uppdragen eller svag rygg

- karprygg

- sluttande kors

- långa tassar

- passgång

- trippande rörelser

- tunn päls

- ålstreck, mörk sadel och urblekt eller ljus päls

- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden

föreskrivna med upp till 1 cm

Allvarliga fel

- bristande könsprägel

- lätt kroppsbyggnad

- äppelhuvud

- avsaknad av parallella linjer i huvudet

- utåtvridna armbågar

- rakt eller hjulbent bakställ

- inåtvridna hasor

- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden

föreskrivna med mer än 1 cm men mindre än 3 cm

Diskvalificerande fel

- missbildningar av varje slag

- tydligt omvänd könsprägel

- bettfel som över-, under- eller korsbett

- enskilda grava fel som konstruktions-, päls- och färgfel

- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden

föreskrivna med mer än 3 cm

- skyggt, aggressivt, ilsket, överdrivet misstänksamt, nervöst

uppträdande

Nota bene

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg

eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka

dess hälsa och sundhet.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och

normalt belägna i pungen.

Rasstandard för pinscher

Ras: PINSCHER (Deutscher Pinscher)

Grupp 2

FCI-Standard Nr 184

Ursprungsland: Tyskland

Användning: Vakt- och sällskapshund

FCI klassifikation: Grupp 2 sektion 1

Originalstandard 2007-03-06